انتصاب در کمیته های تحت پوشش

طی حکمی از سوی رئیس کمیته شائولین چوان ، فدراسیون ووشو مسئولین کمیته های تحت پوشش بشرح ذیل ، در کشور منصوب گردیدند .   کمیته مربیان رئیس : محمد رضا قهاری دبیر: احمد اسدی   کمیته داوران رئیس : احمد فلاح دبیر : ابوالحسن عبدالله   کمیته مسابقات رئیس : سید حامد سیدزاده دبیر: […]

برگزاری استاژ و آزمون فنی و مربیگری آقایان در شهر نیشابور

کمیته شائولین چوان ووشو کشور در نظر دارد اقدام به برگزاری یک دوره استاژ و آزمون فنی دان 1 الی 4 و دوره عملی مربیگری آقایاندر تاریخ 19 شهریور 1395 به میزبانی شهر نیشابور نماید . از علاقه مندان دعوت می گردد با نماینده این استان تماس حاصل نمایند .

برگزاری استاژ و آزمون فنی و مربیگری آقایان و بانوان در شهر یزد

کمیته شائولین چوان ووشو کشور در نظر دارد اقدام به برگزاری یک دوره استاژ و آزمون فنی دان 1 الی 4 و دوره عملی مربیگری آقایان و بانوان در تاریخ 18و19 شهریور 1395 به میزبانی شهر یزد نماید . از علاقه مندان دعوت می گردد با نماینده استان تماس حاصل نمایند .

برگزاری استاژ و آزمون فنی و مربیگری آقایان در شهر شیراز

کمیته شائولین چوان ووشو کشور در نظر دارد اقدام به برگزاری یک دوره استاژ و آزمون فنی دان 1 الی 4 و دوره عملی مربیگری آقایان در تاریخ 16 شهریور 1395 به میزبانی شهر شیراز نماید . از علاقه مندان دعوت می گردد با نماینده این کمیته در شیراز تماس حاصل نمایند .