نتایج نهایی مسابقات قهرمانی کشور ساندا (کمربند قهرمانی) اسفند ماه 1395

نتایج نهایی مسابقات قهرمانی  کشور ساندا (کمربند قهرمانی) اسفند ماه 1395 به شرح زیر است :

نونهالان :

نفرات برتر نونهالان وزن -24 کیلوگرم :

نفرات برتر نونهالان وزن -27 کیلوگرم :

نفرات برتر نونهالان وزن -30 کیلوگرم :

نفرات برتر نونهالان وزن -33 کیلوگرم :

نفرات برتر نونهالان وزن -36 کیلوگرم :

نفرات برتر نونهالان وزن -39 کیلوگرم :

نفرات برتر نونهالان وزن -42 کیلوگرم :

نفرات برتر نونهالان وزن -45 کیلوگرم :

 


نوجوانان :

 

نفرات برتر نوجوانان وزن -39 کیلوگرم :

نفرات برتر نوجوانان وزن -42 کیلوگرم :

نفرات برتر نوجوانان وزن -45 کیلوگرم :

نفرات برتر نوجوانان وزن -48 کیلوگرم :

نفرات برتر نوجوانان وزن -52 کیلوگرم :

نفرات برتر نوجوانان وزن -56 کیلوگرم :

نفرات برتر نوجوانان وزن -60 کیلوگرم :


 

جوانان :

نفرات برتر جوانان وزن -48 کیلوگرم :

نفرات برتر جوانان وزن -52 کیلوگرم :

نفرات برتر جوانان وزن -56 کیلوگرم :

نفرات برتر جوانان وزن -60 کیلوگرم :

نفرات برتر جوانان وزن -65 کیلوگرم :

نفرات برتر جوانان وزن -70 کیلوگرم :

نفرات برتر جوانان وزن -75 کیلوگرم :

نفرات برتر جوانان وزن -80 کیلوگرم :

 


 

بزرگسالان :

نفرات برتر بزرگسالان وزن -52 کیلوگرم :

نفرات برتر بزرگسالان وزن -56 کیلوگرم :

نفرات برتر بزرگسالان وزن -60 کیلوگرم :

نفرات برتر بزرگسالان وزن -65 کیلوگرم :

نفرات برتر بزرگسالان وزن -70 کیلوگرم :

نفرات برتر بزرگسالان وزن -75 کیلوگرم :

نفرات برتر بزرگسالان وزن -80 کیلوگرم :

نفرات برتر بزرگسالان وزن -85 کیلوگرم :

نفرات برتر بزرگسالان وزن -90 کیلوگرم :

نفرات برتر بزرگسالان وزن +90 کیلوگرم :

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *