رئیس


مهرداد شیرازی
رئیس کمیته شائولین چوان فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران

تماس : 09111315597