اعضاء کمیته فنی

 • علی کرمانیه
 • اسماعیل هادی پور
 • عزیز کلانتر
 •  ابوالحسن عبدیان
 • علی ایرانی
 • سیروان کرمی
 •  علی سالاری
 • جبار عبدی
 • سیدحامد سیدزاده
 • رضا بابایی
 • علیرضا بهرمن
 • محمدرضا قهاری
 • احمد فلاح
 • احمد اسدی
 • ناصر کرمی
 • زیبا بنی طالبی